Bộ Sạc Pin Li-ion 

BỘ SẠC CHO PHAO AIS 686 8.4V1A
BỘ SẠC CHO PHAO AIS INPUT:110~240VAC 50/60Hz OUTPUT: 8.4V/1A ĐẦU JACK : 3.5X1.35
BỘ SẠC CHO PHAO AIS 12.9V1A
BỘ SẠC CHO PHAO AIS 12.9V1A
BỘ SẠC CHO PHAO AIS 8.4V1A
BỘ SẠC CHO PHAO AIS
BỘ SẠC CHO PHAO AIS 686 8.4V
BỘ SẠC CHO PHAO AIS 686 8.4V
BỘ SẠC CHO PHAO AIS 9800 16.8V2A
BỘ SẠC CHO PHAO AIS 9800 16.8V2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 5 Cell 3.7V đến 4.2V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 5 Cell 3.7V đến 4.2V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 2 Cell 74V đến 8.4V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 2 Cell 74V đến 8.4V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 3 Cell 11.1V đến 12.6V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 3 Cell 11.1V đến 12.6V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 4 Cell 14.4V đến 16.8V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 4 Cell 14.4V đến 16.8V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 5 Cell 18.5V đến 21V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 5 Cell 18.5V đến 21V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 6 Cell 22.2V đến 25.2V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 6 Cell 22.2V đến 25.2V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 7 Cell 25.9V đến29.4V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 7 Cell 25.9V đến29.4V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 8 Cell 29.6V đến33.6V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 8 Cell 29.6V đến33.6V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 9 Cell 33.3V đến37.8V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 9 Cell 33.3V đến37.8V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 10 Cell 37V đến 42V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 10 Cell 37V đến 42V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 1 Cell 3.7V đến 4.2V 1A
Bộ Sạc Pin Li-ion 1 Cell 3.7V đến 4.2V 1A
Bộ Sạc Pin Li-ion 2 Cell 7.4V đến 8.4 1A
Bộ Sạc Pin Li-ion 2 Cell 7.4V đến 8.4 1A
Bộ Sạc Pin Li-ion 3 Cell 11.1V đến 12.6 1A
Bộ Sạc Pin Li-ion 3 Cell 11.1V đến 12.6 1A
Bộ Sạc Pin Li-ion 4 Cell 14.4V đến 16.8 1A
Bộ Sạc Pin Li-ion 4 Cell 14.4V đến 16.8 1A
Bộ Sạc Pin Li-ion 2 Cell 7.4V đến 8.4V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 1 Cell 3.7V đến 4.2V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 3 Cell 11.1V đến 12.6V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 3 Cell 11.1V đến 12.6V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 4 Cell 14.4V đến 16.8V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 4 Cell 14.4V đến 16.8V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 5 Cell 18.5V đến 21V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 5 Cell 18.5V đến 21V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 6 Cell 22.2V đến 25.2V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 6 Cell 22.2V đến 25.2V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 7 Cell 25.9V đến 29.4V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 7 Cell 25.9V đến 29.4V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 8 Cell 29.6V đến 33.6V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 8 Cell 29.6V đến 33.6V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 9 Cell 33.3V đến 37.8V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 9 Cell 33.3V đến 37.8V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 10 Cell 37V đến 42V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 9 Cell 33.3V đến 37.8V 2A
Bộ Sạc Pin Li-ion 11 Cell 40.7V đến 46.2V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 11 Cell 40.7V đến 46.2V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 12Cell 44.4V đến 50.4V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 12Cell 44.4V đến 50.4V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 13Cell 48V đến 54.6V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 13Cell 48V đến 54.6V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 14Cell 54.8V đến 58.8V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 14Cell 54.8V đến 58.8V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 15Cell 55.5V đến63V 3A
Bộ Sạc Pin Li-ion 15Cell 55.5V đến63V 3A
đánh giá về ebi

EBI luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết, chúng tôi luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của khách hàng để ngày càng hoàn thiện về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ tốt nhất phục vụ quý khách ! Hãy cùng tham khảo qua những đánh giá chân thực từ khách hàng về EBI.

Copyright © 2024 - Điện Tử EBI - Design by i-web.vn